Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(10Z,13Z,16Z,19Z,22Z,25Z-octacosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-octanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938034
formulaC75H125NO9P
charge-1
mass1215.770101
referenceslm:000630419
Image of MNXM938034
InChIKeyRSBYMUZSDOBSFX-ROEJVNMHSA-M
InChIInChI=1S/C75H126NO9P/c1-4-7-10-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-34-35-36-37-38-40-41-43-45-47-49-51-53-55-57-60-63-66-74(78)82-70-72(71-84-86(80,81)83-69-68-76-73(77)65-62-59-12-9-6-3)85-75(79)67-64-61-58-56-54-52-50-48-46-44-42-39-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,15-18,21-24,27-30,33-34,39,42,46,48,72H,4-6,9,12-14,19-20,25-26,31-32,35-38,40-41,43-45,47,49-71H2,1-3H3,(H,76,77)(H,80,81)/p-1/b10-7-,11-8-,17-15-,18-16-,23-21-,24-22-,29-27-,30-28-,34-33-,42-39-,48-46-/t72-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630419 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(10Z,13Z,16Z,19Z,22Z,25Z-octacosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-octanoyl-ethanolamine
N-octanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(10Z,13Z,16Z,19Z,22Z,25Z-octacosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/28:6(10Z,13Z,16Z,19Z,22Z,25Z)/8:0)