Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z,27Z-triacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938055
formulaC91H145NO9P
charge-1
mass1428.100101
referenceslm:000630440
Image of MNXM938055
InChIKeyCBEZWAQLADASHF-NELSCJDYSA-M
InChIInChI=1S/C91H146NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-36-38-40-42-43-44-45-47-48-50-52-55-58-61-64-67-70-73-76-79-82-90(94)98-86-88(87-100-102(96,97)99-85-84-92-89(93)81-78-75-72-69-66-63-60-57-54-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)101-91(95)83-80-77-74-71-68-65-62-59-56-53-51-49-46-41-39-37-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-12,16-21,25-30,34-37,40-42,46,51,53-54,57,63,66,72,75,88H,4-6,13-15,22-24,31-33,38-39,43-45,47-50,52,55-56,58-62,64-65,67-71,73-74,76-87H2,1-3H3,(H,92,93)(H,96,97)/p-1/b10-7-,11-8-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,36-34-,37-35-,42-40-,46-41-,53-51-,57-54-,66-63-,75-72-/t88-/m1/s1
SMILESCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630440 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z,27Z-triacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-ethanolamine
N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z,27Z-triacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/30:6(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z,27Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))