Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-dodecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938078
formulaC85H145NO9P
charge-1
mass1356.035901
referenceslm:000630463
Image of MNXM938078
InChIKeyXHVLIXZRSBEMNW-VBYDUFDASA-M
InChIInChI=1S/C85H146NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-64-67-70-73-76-84(88)92-80-82(81-94-96(90,91)93-79-78-86-83(87)75-72-69-66-63-18-15-12-9-6-3)95-85(89)77-74-71-68-65-62-60-58-56-54-52-50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-20,23-26,29-32,35-38,42,44,82H,4-6,9,12-15,18,21-22,27-28,33-34,39-41,43,45-81H2,1-3H3,(H,86,87)(H,90,91)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-,37-35-,38-36-,44-42-/t82-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630463 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-dodecanoyl-ethanolamine
N-dodecanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/34:6(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/12:0)