Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938089
formulaC81H137NO9P
charge-1
mass1299.929581
referenceslm:000630474
Image of MNXM938089
InChIKeySKCFKUZYOIUSKM-SOCMKSGTSA-M
InChIInChI=1S/C81H138NO9P/c1-4-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63-65-67-70-73-81(85)91-78(77-90-92(86,87)89-75-74-82-79(83)71-68-9-6-3)76-88-80(84)72-69-66-64-62-60-58-56-54-52-50-48-46-44-42-40-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-5-2/h7-8,10-11,14-17,20-23,26-29,32-35,38-39,78H,4-6,9,12-13,18-19,24-25,30-31,36-37,40-77H2,1-3H3,(H,82,83)(H,86,87)/p-1/b10-7-,11-8-,16-14-,17-15-,22-20-,23-21-,28-26-,29-27-,34-32-,35-33-,39-38-/t78-/m1/s1
SMILESCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630474 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexanoyl-ethanolamine
N-hexanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/36:6(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/6:0)