Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(9Z,12Z-hexadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938103
formulaC61H105NO9P
charge-1
mass1027.461501
referenceslm:000630488
Image of MNXM938103
InChIKeySHYFLQHCRNATHO-VBXONDRASA-M
InChIInChI=1S/C61H106NO9P/c1-4-7-10-12-14-16-18-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-39-40-42-44-46-49-52-60(64)68-56-58(57-70-72(66,67)69-55-54-62-59(63)51-48-9-6-3)71-61(65)53-50-47-45-43-41-38-19-17-15-13-11-8-5-2/h7,10-11,13-14,16-17,19-21,23-24,26-27,58H,4-6,8-9,12,15,18,22,25,28-57H2,1-3H3,(H,62,63)(H,66,67)/p-1/b10-7-,13-11-,16-14-,19-17-,21-20-,24-23-,27-26-/t58-/m1/s1
SMILESCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630488 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(9Z,12Z-hexadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexanoyl-ethanolamine
N-hexanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(9Z,12Z-hexadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/16:2(9Z,12Z)/6:0)