Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(9Z,12Z-hexadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-octanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938104
formulaC63H109NO9P
charge-1
mass1055.514661
referenceslm:000630489
Image of MNXM938104
InChIKeySCLBRFKZWZBWMK-YRRVPOTOSA-M
InChIInChI=1S/C63H110NO9P/c1-4-7-10-13-15-17-19-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-40-41-43-45-48-51-54-62(66)70-58-60(59-72-74(68,69)71-57-56-64-61(65)53-50-47-12-9-6-3)73-63(67)55-52-49-46-44-42-39-20-18-16-14-11-8-5-2/h7,10-11,14-15,17-18,20-22,24-25,27-28,60H,4-6,8-9,12-13,16,19,23,26,29-59H2,1-3H3,(H,64,65)(H,68,69)/p-1/b10-7-,14-11-,17-15-,20-18-,22-21-,25-24-,28-27-/t60-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630489 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(9Z,12Z-hexadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-octanoyl-ethanolamine
N-octanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(9Z,12Z-hexadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/16:2(9Z,12Z)/8:0)