Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-octanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938174
formulaC67H115NO9P
charge-1
mass1109.605101
referenceslm:000630559
Image of MNXM938174
InChIKeyPBCMPXXSVMGHFV-WXVIEMHUSA-M
InChIInChI=1S/C67H116NO9P/c1-4-7-10-13-15-17-19-21-23-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-40-41-43-45-47-49-52-55-58-66(70)74-62-64(63-76-78(72,73)75-61-60-68-65(69)57-54-51-12-9-6-3)77-67(71)59-56-53-50-48-46-44-42-39-24-22-20-18-16-14-11-8-5-2/h7,10,15-18,21-24,26-27,29-30,42,44,64H,4-6,8-9,11-14,19-20,25,28,31-41,43,45-63H2,1-3H3,(H,68,69)(H,72,73)/p-1/b10-7-,17-15-,18-16-,23-21-,24-22-,27-26-,30-29-,44-42-/t64-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630559 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-octanoyl-ethanolamine
N-octanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/8:0)