Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(9Z-octadecenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938228
formulaC79H135NO9P
charge-1
mass1273.892301
referenceslm:000630613
Image of MNXM938228
InChIKeyUXMHTFQGOMWXBQ-TWYYMZANSA-M
InChIInChI=1S/C79H136NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-45-46-49-52-55-58-61-64-67-70-78(82)86-74-76(89-79(83)71-68-65-62-59-56-53-50-47-44-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)75-88-90(84,85)87-73-72-80-77(81)69-66-63-60-57-54-51-48-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7,10,16-17,19-20,25-29,32-33,35-36,44,47-48,53,56,76H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,30-31,34,37-43,45-46,49-52,54-55,57-75H2,1-3H3,(H,80,81)(H,84,85)/p-1/b10-7-,19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,33-32-,36-35-,47-44-,48-27-,56-53-/t76-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630613 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(9Z-octadecenoyl)-ethanolamine
N-(9Z-octadecenoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(9Z))