Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938237
formulaC85H137NO9P
charge-1
mass1347.972381
referenceslm:000630622
Image of MNXM938237
InChIKeyXYFDHIQPCIXOPF-JVWIWWDQSA-M
InChIInChI=1S/C85H138NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-47-49-52-55-58-61-64-67-70-73-76-84(88)92-80-82(95-85(89)77-74-71-68-65-62-59-56-53-50-46-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)81-94-96(90,91)93-79-78-86-83(87)75-72-69-66-63-60-57-54-51-48-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7,9-10,12,16-21,25-30,34-36,38-39,46,48,51,53,56-57,60,66,69,82H,4-6,8,11,13-15,22-24,31-33,37,40-45,47,49-50,52,54-55,58-59,61-65,67-68,70-81H2,1-3H3,(H,86,87)(H,90,91)/p-1/b10-7-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,36-34-,39-38-,46-35-,51-48-,56-53-,60-57-,69-66-/t82-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630622 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-ethanolamine
N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/24:4(9Z,12Z,15Z,18Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))