Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(13Z,16Z,19Z,22Z-octacosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938268
formulaC87H145NO9P
charge-1
mass1380.057301
referenceslm:000630653
Image of MNXM938268
InChIKeyCDFCSTLXFQKHTE-VKCJNRHKSA-M
InChIInChI=1S/C87H146NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-33-35-37-39-40-41-42-43-44-46-47-49-51-54-57-60-63-66-69-72-75-78-86(90)94-82-84(83-96-98(92,93)95-81-80-88-85(89)77-74-71-68-65-62-59-56-53-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)97-87(91)79-76-73-70-67-64-61-58-55-52-50-48-45-38-36-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-21,25-30,33-36,39-40,45,48,56,59,65,68,84H,4-6,8-9,11-15,22-24,31-32,37-38,41-44,46-47,49-55,57-58,60-64,66-67,69-83H2,1-3H3,(H,88,89)(H,92,93)/p-1/b10-7-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,35-33-,36-34-,40-39-,48-45-,59-56-,68-65-/t84-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630653 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(13Z,16Z,19Z,22Z-octacosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine
N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(13Z,16Z,19Z,22Z-octacosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/28:4(13Z,16Z,19Z,22Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))