Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(15Z,18Z,21Z,24Z-triacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-decanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938273
formulaC79H137NO9P
charge-1
mass1275.908181
referenceslm:000630658
Image of MNXM938273
InChIKeyPDZWWLHFKRLPHI-IMOJYEBMSA-M
InChIInChI=1S/C79H138NO9P/c1-4-7-10-13-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-37-38-39-41-42-44-46-48-50-52-54-56-58-61-64-67-70-78(82)86-74-76(75-88-90(84,85)87-73-72-80-77(81)69-66-63-60-15-12-9-6-3)89-79(83)71-68-65-62-59-57-55-53-51-49-47-45-43-40-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-19,22-25,28-31,34-36,40,76H,4-6,8-9,11-15,20-21,26-27,32-33,37-39,41-75H2,1-3H3,(H,80,81)(H,84,85)/p-1/b10-7-,18-16-,19-17-,24-22-,25-23-,30-28-,31-29-,36-34-,40-35-/t76-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630658 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(15Z,18Z,21Z,24Z-triacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-decanoyl-ethanolamine
N-decanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(15Z,18Z,21Z,24Z-triacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/30:4(15Z,18Z,21Z,24Z)/10:0)