Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(17Z,20Z,23Z,26Z-dotriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-dodecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938288
formulaC83H145NO9P
charge-1
mass1332.014501
referenceslm:000630673
Image of MNXM938288
InChIKeyDGXUWFHOJVYJDY-HSDNSUSHSA-M
InChIInChI=1S/C83H146NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-40-42-43-45-47-49-51-53-55-57-59-62-65-68-71-74-82(86)90-78-80(79-92-94(88,89)91-77-76-84-81(85)73-70-67-64-61-18-15-12-9-6-3)93-83(87)75-72-69-66-63-60-58-56-54-52-50-48-46-44-41-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,23-26,29-32,35-38,80H,4-6,8-9,11-15,18,21-22,27-28,33-34,39-79H2,1-3H3,(H,84,85)(H,88,89)/p-1/b10-7-,19-16-,20-17-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-,37-35-,38-36-/t80-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630673 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(17Z,20Z,23Z,26Z-dotriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-dodecanoyl-ethanolamine
N-dodecanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(17Z,20Z,23Z,26Z-dotriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/32:4(17Z,20Z,23Z,26Z)/12:0)