Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(17Z,20Z,23Z,26Z-dotriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938293
formulaC93H153NO9P
charge-1
mass1460.185021
referenceslm:000630678
Image of MNXM938293
InChIKeyGEDNNAVOHHHYOM-ZLPLWEIQSA-M
InChIInChI=1S/C93H154NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-36-38-40-42-44-45-47-48-50-52-54-57-60-63-66-69-72-75-78-81-84-92(96)100-88-90(89-102-104(98,99)101-87-86-94-91(95)83-80-77-74-71-68-65-62-59-56-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)103-93(97)85-82-79-76-73-70-67-64-61-58-55-53-51-49-46-43-41-39-37-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,9-10,12,16-21,25-30,34-37,40-43,56,59,65,68,74,77,90H,4-6,8,11,13-15,22-24,31-33,38-39,44-55,57-58,60-64,66-67,69-73,75-76,78-89H2,1-3H3,(H,94,95)(H,98,99)/p-1/b10-7-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,36-34-,37-35-,42-40-,43-41-,59-56-,68-65-,77-74-/t90-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630678 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(17Z,20Z,23Z,26Z-dotriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-ethanolamine
N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(17Z,20Z,23Z,26Z-dotriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/32:4(17Z,20Z,23Z,26Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))