Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(19Z,22Z,25Z,28Z-tetratriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-octanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938300
formulaC81H141NO9P
charge-1
mass1303.961341
referenceslm:000630685
Image of MNXM938300
InChIKeyHDEOIUYJWARGNE-PIKBTLPESA-M
InChIInChI=1S/C81H142NO9P/c1-4-7-10-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63-66-69-72-80(84)88-76-78(77-90-92(86,87)89-75-74-82-79(83)71-68-65-12-9-6-3)91-81(85)73-70-67-64-62-60-58-56-54-52-50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-11-8-5-2/h7,10,15-18,21-24,27-30,33-36,78H,4-6,8-9,11-14,19-20,25-26,31-32,37-77H2,1-3H3,(H,82,83)(H,86,87)/p-1/b10-7-,17-15-,18-16-,23-21-,24-22-,29-27-,30-28-,35-33-,36-34-/t78-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630685 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(19Z,22Z,25Z,28Z-tetratriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-octanoyl-ethanolamine
N-octanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(19Z,22Z,25Z,28Z-tetratriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/34:4(19Z,22Z,25Z,28Z)/8:0)