Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(21Z,24Z,27Z,30Z-hexatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938313
formulaC81H141NO9P
charge-1
mass1303.961341
referenceslm:000630698
Image of MNXM938313
InChIKeyLJNUNHCFHVNIQO-GXQDOQPCSA-M
InChIInChI=1S/C81H142NO9P/c1-4-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63-65-67-70-73-81(85)91-78(77-90-92(86,87)89-75-74-82-79(83)71-68-9-6-3)76-88-80(84)72-69-66-64-62-60-58-56-54-52-50-48-46-44-42-40-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-5-2/h8,11,14-17,20-23,26-29,32-35,78H,4-7,9-10,12-13,18-19,24-25,30-31,36-77H2,1-3H3,(H,82,83)(H,86,87)/p-1/b11-8-,16-14-,17-15-,22-20-,23-21-,28-26-,29-27-,34-32-,35-33-/t78-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630698 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(21Z,24Z,27Z,30Z-hexatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexanoyl-ethanolamine
N-hexanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(21Z,24Z,27Z,30Z-hexatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/36:4(21Z,24Z,27Z,30Z)/6:0)