Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(21Z,24Z,27Z,30Z-hexatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-octanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938314
formulaC83H145NO9P
charge-1
mass1332.014501
referenceslm:000630699
Image of MNXM938314
InChIKeyUVLRNOKTPVIFJA-QJICXPSOSA-M
InChIInChI=1S/C83H146NO9P/c1-4-7-10-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66-69-72-75-83(87)93-80(79-92-94(88,89)91-77-76-84-81(85)73-70-67-12-9-6-3)78-90-82(86)74-71-68-65-63-61-59-57-55-53-51-49-47-45-43-41-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-11-8-5-2/h8,11,15-18,21-24,27-30,33-36,80H,4-7,9-10,12-14,19-20,25-26,31-32,37-79H2,1-3H3,(H,84,85)(H,88,89)/p-1/b11-8-,17-15-,18-16-,23-21-,24-22-,29-27-,30-28-,35-33-,36-34-/t80-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630699 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(21Z,24Z,27Z,30Z-hexatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-octanoyl-ethanolamine
N-octanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(21Z,24Z,27Z,30Z-hexatriacontatetraenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/36:4(21Z,24Z,27Z,30Z)/8:0)