Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938366
formulaC83H135NO9P
charge-1
mass1321.935101
referenceslm:000630751
Image of MNXM938366
InChIKeyMUNOIHJZBXTCMJ-ZMJGSAAWSA-M
InChIInChI=1S/C83H136NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-33-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-46-47-50-53-56-59-62-65-68-71-74-82(86)90-78-80(93-83(87)75-72-69-66-63-60-57-54-51-48-45-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)79-92-94(88,89)91-77-76-84-81(85)73-70-67-64-61-58-55-52-49-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7,10,16-21,25-30,33-35,37-38,45,51-52,54-55,60-61,63-64,80H,4-6,8-9,11-15,22-24,31-32,36,39-44,46-50,53,56-59,62,65-79H2,1-3H3,(H,84,85)(H,88,89)/p-1/b10-7-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,35-33-,38-37-,45-34-,54-51-,55-52-,63-60-,64-61-/t80-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630751 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine
N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z-tetracosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/24:5(6Z,9Z,12Z,15Z,18Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))