Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z,20Z-hexacosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938380
formulaC85H139NO9P
charge-1
mass1349.988261
referenceslm:000630765
Image of MNXM938380
InChIKeyQIQJULNZANQNHU-HVPSXOASSA-M
InChIInChI=1S/C85H140NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-33-35-37-38-39-40-41-42-43-44-46-47-49-52-55-58-61-64-67-70-73-76-84(88)92-80-82(95-85(89)77-74-71-68-65-62-59-56-53-50-48-45-36-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)81-94-96(90,91)93-79-78-86-83(87)75-72-69-66-63-60-57-54-51-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7,10,16-21,25-30,33-36,38-39,48,50,54,56-57,59,63,66,82H,4-6,8-9,11-15,22-24,31-32,37,40-47,49,51-53,55,58,60-62,64-65,67-81H2,1-3H3,(H,86,87)(H,90,91)/p-1/b10-7-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,35-33-,36-34-,39-38-,50-48-,57-54-,59-56-,66-63-/t82-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630765 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z,20Z-hexacosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine
N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z,20Z-hexacosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/26:5(8Z,11Z,14Z,17Z,20Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))