Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(9Z,11E-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-tetradecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938415
formulaC71H125NO9P
charge-1
mass1167.727301
referenceslm:000630800
Image of MNXM938415
InChIKeyPPCMICDAIHBZRR-XSFBZKACSA-M
InChIInChI=1S/C71H126NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-43-44-47-50-53-56-59-62-70(74)78-66-68(81-71(75)63-60-57-54-51-48-45-42-25-23-20-17-14-11-8-5-2)67-80-82(76,77)79-65-64-72-69(73)61-58-55-52-49-46-21-18-15-12-9-6-3/h7,10,16,19-20,23-26,28-29,31-32,42,68H,4-6,8-9,11-15,17-18,21-22,27,30,33-41,43-67H2,1-3H3,(H,72,73)(H,76,77)/p-1/b10-7-,19-16-,23-20+,26-24-,29-28-,32-31-,42-25-/t68-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C=C/CCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630800 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(9Z,11E-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-tetradecanoyl-ethanolamine
N-tetradecanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(9Z,11E-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/18:2(9Z,11E)/14:0)