Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(13Z-docosenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938500
formulaC77H139NO9P
charge-1
mass1253.902661
referenceslm:000630885
Image of MNXM938500
InChIKeyAXXPMWULNPGIQL-NHCAOKRXSA-M
InChIInChI=1S/C77H140NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-44-45-47-50-53-56-59-62-65-68-76(80)84-72-74(87-77(81)69-66-63-60-57-54-51-48-46-43-30-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2)73-86-88(82,83)85-71-70-78-75(79)67-64-61-58-55-52-49-24-21-18-15-12-9-6-3/h7,10,16,19,25-28,31-32,34-35,74H,4-6,8-9,11-15,17-18,20-24,29-30,33,36-73H2,1-3H3,(H,78,79)(H,82,83)/p-1/b10-7-,19-16-,27-25-,28-26-,32-31-,35-34-/t74-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630885 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(13Z-docosenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine
N-hexadecanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(13Z-docosenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/22:1(13Z)/16:0)