Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(13Z-docosenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(11Z-octadecenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938507
formulaC79H141NO9P
charge-1
mass1279.939941
referenceslm:000630892
Image of MNXM938507
InChIKeyAKLDSRHNYZZYRP-QIWUABHNSA-M
InChIInChI=1S/C79H142NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-45-46-49-52-55-58-61-64-67-70-78(82)86-74-76(89-79(83)71-68-65-62-59-56-53-50-47-44-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)75-88-90(84,85)87-73-72-80-77(81)69-66-63-60-57-54-51-48-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7,10,16,19,21,24-26,28-29,32-33,35-36,76H,4-6,8-9,11-15,17-18,20,22-23,27,30-31,34,37-75H2,1-3H3,(H,80,81)(H,84,85)/p-1/b10-7-,19-16-,24-21-,28-25-,29-26-,33-32-,36-35-/t76-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630892 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(13Z-docosenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(11Z-octadecenoyl)-ethanolamine
N-(11Z-octadecenoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(13Z-docosenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/22:1(13Z)/18:1(11Z))