Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938509
formulaC69H123NO9P
charge-1
mass1141.690021
referenceslm:000630894
Image of MNXM938509
InChIKeyCJOIGEFOZFCJIJ-HUEJPEKLSA-M
InChIInChI=1S/C69H124NO9P/c1-4-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-39-40-42-44-46-48-50-52-54-57-60-68(72)76-64-66(65-78-80(74,75)77-63-62-70-67(71)59-56-9-6-3)79-69(73)61-58-55-53-51-49-47-45-43-41-38-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-5-2/h7,10,14,16,20-23,26,28,30-31,66H,4-6,8-9,11-13,15,17-19,24-25,27,29,32-65H2,1-3H3,(H,70,71)(H,74,75)/p-1/b10-7-,16-14-,22-20-,23-21-,28-26-,31-30-/t66-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630894 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexanoyl-ethanolamine
N-hexanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/24:1(15Z)/6:0)