Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-decanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938511
formulaC73H131NO9P
charge-1
mass1197.796341
referenceslm:000630896
Image of MNXM938511
InChIKeyQRRKFJSRCJBQHI-ABPIURRVSA-M
InChIInChI=1S/C73H132NO9P/c1-4-7-10-13-16-18-20-22-24-26-28-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-41-42-44-46-48-50-52-55-58-61-64-72(76)80-68-70(69-82-84(78,79)81-67-66-74-71(75)63-60-57-54-15-12-9-6-3)83-73(77)65-62-59-56-53-51-49-47-45-43-40-29-27-25-23-21-19-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,18,22-25,28,30,32-33,70H,4-6,8-9,11-15,17,19-21,26-27,29,31,34-69H2,1-3H3,(H,74,75)(H,78,79)/p-1/b10-7-,18-16-,24-22-,25-23-,30-28-,33-32-/t70-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630896 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-decanoyl-ethanolamine
N-decanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/24:1(15Z)/10:0)