Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(17Z-hexacosenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-octadecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938529
formulaC83H151NO9P
charge-1
mass1338.062141
referenceslm:000630914
Image of MNXM938529
InChIKeySFUNFNYSZXMCTL-XNKHXGRGSA-M
InChIInChI=1S/C83H152NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-36-37-38-39-40-41-42-43-45-46-48-50-53-56-59-62-65-68-71-74-82(86)90-78-80(79-92-94(88,89)91-77-76-84-81(85)73-70-67-64-61-58-55-52-27-24-21-18-15-12-9-6-3)93-83(87)75-72-69-66-63-60-57-54-51-49-47-44-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19,25-26,28-29,32,34,37-38,80H,4-6,8-9,11-15,17-18,20-24,27,30-31,33,35-36,39-79H2,1-3H3,(H,84,85)(H,88,89)/p-1/b10-7-,19-16-,28-25-,29-26-,34-32-,38-37-/t80-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630914 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(17Z-hexacosenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-octadecanoyl-ethanolamine
N-octadecanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(17Z-hexacosenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/26:1(17Z)/18:0)