Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(6Z-hexadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938548
formulaC75H127NO9P
charge-1
mass1217.785981
referenceslm:000630933
Image of MNXM938548
InChIKeySPXPLDHLZOGZNL-DDSDTIMNSA-M
InChIInChI=1S/C75H128NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-44-46-49-51-54-57-60-63-66-74(78)82-70-72(85-75(79)67-64-61-58-55-52-47-24-21-18-15-12-9-6-3)71-84-86(80,81)83-69-68-76-73(77)65-62-59-56-53-50-48-45-43-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,25-28,30-31,33-34,45,48,52-53,55-56,72H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,29,32,35-44,46-47,49-51,54,57-71H2,1-3H3,(H,76,77)(H,80,81)/p-1/b10-7-,19-16-,20-17-,27-25-,28-26-,31-30-,34-33-,48-45-,55-52-,56-53-/t72-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCC\C=C/CCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630933 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(6Z-hexadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine
N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(6Z-hexadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/16:1(6Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))