Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-octadecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938613
formulaC70H127NO9P
charge-1
mass1157.732481
referenceslm:000630998
Image of MNXM938613
InChIKeyCVQJRYQGGIYZQD-BJZCGSTASA-M
InChIInChI=1S/C70H128NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-43-45-47-50-52-55-58-61-69(73)77-65-67(80-70(74)62-59-56-53-49-21-18-15-12-9-6-3)66-79-81(75,76)78-64-63-71-68(72)60-57-54-51-48-46-44-42-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19,24,26,28-29,31-32,67H,4-6,8-9,11-15,17-18,20-23,25,27,30,33-66H2,1-3H3,(H,71,72)(H,75,76)/p-1/b10-7-,19-16-,26-24-,29-28-,32-31-/t67-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000630998 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-octadecanoyl-ethanolamine
N-octadecanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/13:0/18:0)