Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938684
formulaC71H121NO9P
charge-1
mass1163.695541
referenceslm:000631069
Image of MNXM938684
InChIKeyDSTFKUPVJLOTAE-FIEDRERZSA-M
InChIInChI=1S/C71H122NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-43-45-48-50-53-56-59-62-70(74)78-66-68(81-71(75)63-60-57-54-51-46-21-18-15-12-9-6-3)67-80-82(76,77)79-65-64-72-69(73)61-58-55-52-49-47-44-42-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,15-20,24-26,28-29,31-32,42,68H,4-6,9,12-14,21-23,27,30,33-41,43-67H2,1-3H3,(H,72,73)(H,76,77)/p-1/b10-7-,11-8-,18-15-,19-16-,20-17-,26-24-,29-28-,32-31-,42-25-/t68-/m1/s1
SMILESCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631069 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-ethanolamine
N-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/14:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))