Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z-tetratriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-tetradecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938709
formulaC87H151NO9P
charge-1
mass1386.104941
referenceslm:000631094
Image of MNXM938709
InChIKeyVTOUEBKHKWTIHG-OAOIHONXSA-M
InChIInChI=1S/C87H152NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-63-66-69-72-75-78-86(90)94-82-84(83-96-98(92,93)95-81-80-88-85(89)77-74-71-68-65-62-21-18-15-12-9-6-3)97-87(91)79-76-73-70-67-64-61-59-57-55-53-51-49-47-45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,24-27,30-33,36-39,43,45,84H,4-6,8-9,11-15,18,21-23,28-29,34-35,40-42,44,46-83H2,1-3H3,(H,88,89)(H,92,93)/p-1/b10-7-,19-16-,20-17-,26-24-,27-25-,32-30-,33-31-,38-36-,39-37-,45-43-/t84-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631094 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z-tetratriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-tetradecanoyl-ethanolamine
N-tetradecanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z-tetratriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/34:5(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z)/14:0)