Feedback

1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(20Z,23Z,26Z,29Z,32Z-octatriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938738
formulaC93H163NO9P
charge-1
mass1470.264421
referenceslm:000631123
Image of MNXM938738
InChIKeyAMLMAISJUNIUSL-XWOJASKUSA-M
InChIInChI=1S/C93H164NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-44-45-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-67-70-73-76-79-82-85-93(97)103-90(89-102-104(98,99)101-87-86-94-91(95)83-80-77-74-71-68-65-24-21-18-15-12-9-6-3)88-100-92(96)84-81-78-75-72-69-66-63-61-59-57-55-53-51-49-47-42-40-38-36-34-32-30-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,16-17,19-20,25-28,31-34,37-40,43-44,90H,4-7,9-10,12-15,18,21-24,29-30,35-36,41-42,45-89H2,1-3H3,(H,94,95)(H,98,99)/p-1/b11-8-,19-16-,20-17-,27-25-,28-26-,33-31-,34-32-,39-37-,40-38-,44-43-/t90-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631123 1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(20Z,23Z,26Z,29Z,32Z-octatriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine
N-hexadecanoyl-1-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-2-(20Z,23Z,26Z,29Z,32Z-octatriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/38:5(20Z,23Z,26Z,29Z,32Z)/16:0)