Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938882
formulaC77H137NO9P
charge-1
mass1251.886781
referenceslm:000631267
Image of MNXM938882
InChIKeyRFAUMOCHWYNWJY-RIUJBTELSA-M
InChIInChI=1S/C77H138NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-48-50-53-56-59-62-65-68-76(80)84-72-74(87-77(81)69-66-63-60-57-54-51-47-27-24-21-18-15-12-9-6-3)73-86-88(82,83)85-71-70-78-75(79)67-64-61-58-55-52-49-46-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,25-26,28,30-31,33-34,46,74H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,27,29,32,35-45,47-73H2,1-3H3,(H,78,79)(H,82,83)/p-1/b10-7-,19-16-,20-17-,28-25-,31-30-,34-33-,46-26-/t74-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631267 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-ethanolamine
N-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-octadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/18:0/18:2(9Z,12Z))