Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-hexacosanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-decanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938931
formulaC77H141NO9P
charge-1
mass1255.918541
referenceslm:000631316
Image of MNXM938931
InChIKeyCWWAGQBQVATSHI-KWODWYAASA-M
InChIInChI=1S/C77H142NO9P/c1-4-7-10-13-16-18-20-22-24-26-28-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-43-44-46-48-50-52-54-56-59-62-65-68-76(80)84-72-74(73-86-88(82,83)85-71-70-78-75(79)67-64-61-58-15-12-9-6-3)87-77(81)69-66-63-60-57-55-53-51-49-47-45-42-31-29-27-25-23-21-19-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,18,22,24,28,30,33-34,74H,4-6,8-9,11-15,17,19-21,23,25-27,29,31-32,35-73H2,1-3H3,(H,78,79)(H,82,83)/p-1/b10-7-,18-16-,24-22-,30-28-,34-33-/t74-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631316 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-hexacosanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-decanoyl-ethanolamine
N-decanoyl-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-hexacosanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/26:0/10:0)