Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-hexacosanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938934
formulaC83H153NO9P
charge-1
mass1340.078021
referenceslm:000631319
Image of MNXM938934
InChIKeyPLLCLNGPBLXZMV-CSSZDUIHSA-M
InChIInChI=1S/C83H154NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-31-33-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-46-47-49-51-53-56-59-62-65-68-71-74-82(86)90-78-80(79-92-94(88,89)91-77-76-84-81(85)73-70-67-64-61-58-55-24-21-18-15-12-9-6-3)93-83(87)75-72-69-66-63-60-57-54-52-50-48-45-34-32-30-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19,25,27,31,33,36-37,80H,4-6,8-9,11-15,17-18,20-24,26,28-30,32,34-35,38-79H2,1-3H3,(H,84,85)(H,88,89)/p-1/b10-7-,19-16-,27-25-,33-31-,37-36-/t80-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631319 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-hexacosanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine
N-hexadecanoyl-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-hexacosanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/26:0/16:0)