Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-octacosanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938953
formulaC87H155NO9P
charge-1
mass1390.136701
referenceslm:000631338
Image of MNXM938953
InChIKeyORYZIYWSXCCFFI-XLYLHEJPSA-M
InChIInChI=1S/C87H156NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-36-38-39-40-41-42-43-44-45-47-48-50-52-54-57-60-63-66-69-72-75-78-86(90)94-82-84(83-96-98(92,93)95-81-80-88-85(89)77-74-71-68-65-62-59-56-27-24-21-18-15-12-9-6-3)97-87(91)79-76-73-70-67-64-61-58-55-53-51-49-46-37-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,18-19,21,25,27-28,32,34,38-39,56,62,65,84H,4-6,8-9,11-15,17,20,22-24,26,29-31,33,35-37,40-55,57-61,63-64,66-83H2,1-3H3,(H,88,89)(H,92,93)/p-1/b10-7-,19-16-,21-18-,28-25-,34-32-,39-38-,56-27-,65-62-/t84-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631338 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-octacosanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-ethanolamine
N-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-octacosanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/28:0/18:3(6Z,9Z,12Z))