Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-triacontanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-decanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM938959
formulaC81H149NO9P
charge-1
mass1312.024861
referenceslm:000631344
Image of MNXM938959
InChIKeySVISKCUPIULNHY-QZZFAVCRSA-M
InChIInChI=1S/C81H150NO9P/c1-4-7-10-13-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-37-38-39-40-41-43-44-46-48-50-52-54-56-58-60-63-66-69-72-80(84)88-76-78(77-90-92(86,87)89-75-74-82-79(83)71-68-65-62-15-12-9-6-3)91-81(85)73-70-67-64-61-59-57-55-53-51-49-47-45-42-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,18,22,24,28,30,34,36,78H,4-6,8-9,11-15,17,19-21,23,25-27,29,31-33,35,37-77H2,1-3H3,(H,82,83)(H,86,87)/p-1/b10-7-,18-16-,24-22-,30-28-,36-34-/t78-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CCCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631344 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-triacontanoyl-sn-glycero-3-phospho-N-decanoyl-ethanolamine
N-decanoyl-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-triacontanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/30:0/10:0)