Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(13Z,16Z,19Z,22Z,25Z-octacosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM939090
formulaC87H145NO9P
charge-1
mass1380.057301
referenceslm:000631475
Image of MNXM939090
InChIKeyLQPBAMUZCGNYOT-IZJWYXKNSA-M
InChIInChI=1S/C87H146NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-36-38-39-40-41-42-43-44-45-47-48-50-52-54-57-60-63-66-69-72-75-78-86(90)94-82-84(83-96-98(92,93)95-81-80-88-85(89)77-74-71-68-65-62-59-56-27-24-21-18-15-12-9-6-3)97-87(91)79-76-73-70-67-64-61-58-55-53-51-49-46-37-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-12,16-21,25-29,32-35,38-39,46,49,56,84H,4-6,13-15,22-24,30-31,36-37,40-45,47-48,50-55,57-83H2,1-3H3,(H,88,89)(H,92,93)/p-1/b10-7-,11-8-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,34-32-,35-33-,39-38-,49-46-,56-27-/t84-/m1/s1
SMILESCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631475 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(13Z,16Z,19Z,22Z,25Z-octacosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-ethanolamine
N-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(13Z,16Z,19Z,22Z,25Z-octacosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/28:5(13Z,16Z,19Z,22Z,25Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))