Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(13Z,16Z,19Z,22Z,25Z-octacosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(11Z-octadecenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM939095
formulaC87H149NO9P
charge-1
mass1384.089061
referenceslm:000631480
Image of MNXM939095
InChIKeyXCGXBTKTNSPKAB-AUDRSNHFSA-M
InChIInChI=1S/C87H150NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-36-38-39-40-41-42-43-44-45-47-48-50-52-54-57-60-63-66-69-72-75-78-86(90)94-82-84(83-96-98(92,93)95-81-80-88-85(89)77-74-71-68-65-62-59-56-27-24-21-18-15-12-9-6-3)97-87(91)79-76-73-70-67-64-61-58-55-53-51-49-46-37-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-21,24-26,28-29,32-35,38-39,46,49,84H,4-6,9,12-15,18,22-23,27,30-31,36-37,40-45,47-48,50-83H2,1-3H3,(H,88,89)(H,92,93)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,24-21-,28-25-,29-26-,34-32-,35-33-,39-38-,49-46-/t84-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631480 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(13Z,16Z,19Z,22Z,25Z-octacosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(11Z-octadecenoyl)-ethanolamine
N-(11Z-octadecenoyl)-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(13Z,16Z,19Z,22Z,25Z-octacosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/28:5(13Z,16Z,19Z,22Z,25Z)/18:1(11Z))