Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(17Z,20Z,23Z,26Z,29Z-dotriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM939116
formulaC89H155NO9P
charge-1
mass1414.158101
referenceslm:000631501
Image of MNXM939116
InChIKeyLMZIDZUWKFOLOW-GNKMOMTLSA-M
InChIInChI=1S/C89H156NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-31-33-35-37-39-41-42-43-44-46-47-49-51-53-55-57-59-62-65-68-71-74-77-80-88(92)96-84-86(85-98-100(94,95)97-83-82-90-87(91)79-76-73-70-67-64-61-24-21-18-15-12-9-6-3)99-89(93)81-78-75-72-69-66-63-60-58-56-54-52-50-48-45-40-38-36-34-32-30-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-20,25-28,31-34,37-40,86H,4-6,9,12-15,18,21-24,29-30,35-36,41-85H2,1-3H3,(H,90,91)(H,94,95)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,27-25-,28-26-,33-31-,34-32-,39-37-,40-38-/t86-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631501 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(17Z,20Z,23Z,26Z,29Z-dotriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine
N-hexadecanoyl-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(17Z,20Z,23Z,26Z,29Z-dotriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/32:5(17Z,20Z,23Z,26Z,29Z)/16:0)