Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(17Z,20Z,23Z,26Z,29Z-dotriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM939122
formulaC93H155NO9P
charge-1
mass1462.200901
referenceslm:000631507
Image of MNXM939122
InChIKeyOVUCYUKYKWXOJV-KRCXNPNASA-M
InChIInChI=1S/C93H156NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-33-35-37-39-41-43-44-45-46-48-49-51-53-55-57-60-63-66-69-72-75-78-81-84-92(96)100-88-90(89-102-104(98,99)101-87-86-94-91(95)83-80-77-74-71-68-65-62-59-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)103-93(97)85-82-79-76-73-70-67-64-61-58-56-54-52-50-47-42-40-38-36-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-21,25-30,33-36,39-42,62,65,71,74,90H,4-6,9,12-15,22-24,31-32,37-38,43-61,63-64,66-70,72-73,75-89H2,1-3H3,(H,94,95)(H,98,99)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,35-33-,36-34-,41-39-,42-40-,65-62-,74-71-/t90-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631507 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(17Z,20Z,23Z,26Z,29Z-dotriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine
N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(17Z,20Z,23Z,26Z,29Z-dotriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/32:5(17Z,20Z,23Z,26Z,29Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))