Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(23Z,26Z,29Z,32Z,35Z-octatriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-tetradecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM939157
formulaC93H163NO9P
charge-1
mass1470.264421
referenceslm:000631542
Image of MNXM939157
InChIKeySWWXQSRVDWNVPJ-LQFPQOLISA-M
InChIInChI=1S/C93H164NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63-65-67-70-73-76-79-82-85-93(97)103-90(89-102-104(98,99)101-87-86-94-91(95)83-80-77-74-71-68-21-18-15-12-9-6-3)88-100-92(96)84-81-78-75-72-69-66-64-62-60-58-56-54-52-50-48-46-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-20,24-27,30-33,36-39,90H,4-6,9,12-15,18,21-23,28-29,34-35,40-89H2,1-3H3,(H,94,95)(H,98,99)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,26-24-,27-25-,32-30-,33-31-,38-36-,39-37-/t90-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631542 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(23Z,26Z,29Z,32Z,35Z-octatriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-tetradecanoyl-ethanolamine
N-tetradecanoyl-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(23Z,26Z,29Z,32Z,35Z-octatriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/38:5(23Z,26Z,29Z,32Z,35Z)/14:0)