Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z,27Z-triacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM939228
formulaC87H149NO9P
charge-1
mass1384.089061
referenceslm:000631613
Image of MNXM939228
InChIKeyPMPDFEVUAORQSO-YQGKZVAMSA-M
InChIInChI=1S/C87H150NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-31-33-35-37-39-40-41-42-43-44-46-47-49-51-53-55-57-60-63-66-69-72-75-78-86(90)94-82-84(83-96-98(92,93)95-81-80-88-85(89)77-74-71-68-65-62-59-24-21-18-15-12-9-6-3)97-87(91)79-76-73-70-67-64-61-58-56-54-52-50-48-45-38-36-34-32-30-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-20,25-28,31-34,37-39,45,50,52,84H,4-6,9,12-15,18,21-24,29-30,35-36,40-44,46-49,51,53-83H2,1-3H3,(H,88,89)(H,92,93)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,27-25-,28-26-,33-31-,34-32-,39-37-,45-38-,52-50-/t84-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631613 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z,27Z-triacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine
N-hexadecanoyl-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z,27Z-triacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/30:6(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z,27Z)/16:0)