Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z,27Z-triacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM939234
formulaC91H149NO9P
charge-1
mass1432.131861
referenceslm:000631619
Image of MNXM939234
InChIKeyIGSINVCWNQZNFA-WOGLOHIISA-M
InChIInChI=1S/C91H150NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-33-35-37-39-41-42-43-44-45-46-48-49-51-53-55-58-61-64-67-70-73-76-79-82-90(94)98-86-88(87-100-102(96,97)99-85-84-92-89(93)81-78-75-72-69-66-63-60-57-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)101-91(95)83-80-77-74-71-68-65-62-59-56-54-52-50-47-40-38-36-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-21,25-30,33-36,39-41,47,52,54,60,63,69,72,88H,4-6,9,12-15,22-24,31-32,37-38,42-46,48-51,53,55-59,61-62,64-68,70-71,73-87H2,1-3H3,(H,92,93)(H,96,97)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,35-33-,36-34-,41-39-,47-40-,54-52-,63-60-,72-69-/t88-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631619 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z,27Z-triacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine
N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z,27Z-triacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/30:6(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z,27Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))