Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-dodecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM939254
formulaC87H149NO9P
charge-1
mass1384.089061
referenceslm:000631639
Image of MNXM939254
InChIKeyOGHRZAJSEFPYPV-DZBNBOFISA-M
InChIInChI=1S/C87H150NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-42-44-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63-66-69-72-75-78-86(90)94-82-84(83-96-98(92,93)95-81-80-88-85(89)77-74-71-68-65-18-15-12-9-6-3)97-87(91)79-76-73-70-67-64-62-60-58-56-54-52-50-48-46-43-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-20,23-26,29-32,35-38,43,46,84H,4-6,9,12-15,18,21-22,27-28,33-34,39-42,44-45,47-83H2,1-3H3,(H,88,89)(H,92,93)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-,37-35-,38-36-,46-43-/t84-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631639 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-dodecanoyl-ethanolamine
N-dodecanoyl-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/34:6(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/12:0)