Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-dodecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM939268
formulaC89H153NO9P
charge-1
mass1412.142221
referenceslm:000631653
Image of MNXM939268
InChIKeyJBRIGPYJUCEVMM-OMHGLTCNSA-M
InChIInChI=1S/C89H154NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63-65-68-71-74-77-80-88(92)96-84-86(85-98-100(94,95)97-83-82-90-87(91)79-76-73-70-67-18-15-12-9-6-3)99-89(93)81-78-75-72-69-66-64-62-60-58-56-54-52-50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-20,23-26,29-32,35-38,42,44,86H,4-6,9,12-15,18,21-22,27-28,33-34,39-41,43,45-85H2,1-3H3,(H,90,91)(H,94,95)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-,37-35-,38-36-,44-42-/t86-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631653 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-dodecanoyl-ethanolamine
N-dodecanoyl-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/36:6(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/12:0)