Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM939273
formulaC99H161NO9P
charge-1
mass1540.312741
referenceslm:000631658
Image of MNXM939273
InChIKeySBVFMTOFVWPUDR-BSXXPOSTSA-M
InChIInChI=1S/C99H162NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-63-66-69-72-75-78-81-84-87-90-98(102)106-94-96(95-108-110(104,105)107-93-92-100-97(101)89-86-83-80-77-74-71-68-65-62-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)109-99(103)91-88-85-82-79-76-73-70-67-64-61-59-57-55-53-51-49-47-45-43-41-39-37-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-12,16-21,25-30,34-37,40-43,47,49,62,65,71,74,80,83,96H,4-6,13-15,22-24,31-33,38-39,44-46,48,50-61,63-64,66-70,72-73,75-79,81-82,84-95H2,1-3H3,(H,100,101)(H,104,105)/p-1/b10-7-,11-8-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,36-34-,37-35-,42-40-,43-41-,49-47-,65-62-,74-71-,83-80-/t96-/m1/s1
SMILESCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCCNC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631658 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-ethanolamine
N-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/36:6(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))